Thursday, August 17, 2006

Tel die F-woorde

Count every "F" in the following text:
FINISHED FILES ARE THE RE

SULT OF YEARS OF SCIENTI

FIC STUDY COMBINED WITH

THE EXPERIENCE OF YEARS...

As jy 3 gekry het, VERKEERD! Daar is 6. Tel maar weer dommes.

3 comments:

dorothy said...

huh? that was easy? that means i'm a genius right? right?

Pienk Zuit said...

Klaarblyklik is dit eerder 'n teken dat jy 'n stadige leser is as van intelligensie.

rondloper said...

Ek het ook eers drie getel. Nou kry ek ses, maar ek wonder hoekom mis jou oog so maklik drie van hulle? In my dae by die koerant was een van die foute wat baie maklik in die subkantoor deurgeglip het het as mens twee woorde wat dieselfde is per ongeluk langs mekaar skryf, jy mis dit maklik, want jou oog sien net een, om een of ander rede.