Thursday, May 25, 2006

Go Mac!

Cameron McIntosh is een van die merkwaardigste mense wat ek die eer het om 'n vriend te noem. Onthou daardie naam, jy gaan dit nog in die toekoms hoor (op 'n goeie manier, nie die Police File manier nie).

No comments: