Wednesday, March 15, 2006

Stem dammit, STEM!

Die Universiteit van Stellenbosch se raadsverkiesing vind huidiglik plaas. As jy 'n oud-Matie is kan jy hier gaan stem. Lees elkeen se standpunt en stem dan. Dis jou enigste kans om 'n uiting te gee aan jou mening oor die groot taaldebat.

1 comment:

Do Kwang said...

Richard, moet nie so 'n verantwoordelike landsburger wees en jou stem geheim hou nie. Wie was dit - die verligtes of die verkramptes?